OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Blog post

CARTESIUSDRIEHOEK VAN START

Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek, het voormalig spoorwegterrein tussen de spoorlijn naar Amsterdam, het rangeerterrein en de gelijknamige weg. De welstandscommissie was lovend over de plannen voor de eerste paar honderd woningen in het gebied.  Over driekwart jaar kan de bouw beginnen.

In de Cartesiusdriehoek moeten uiteindelijk circa 2400 huizen verrijzen. Daarmee is het na de Merwedekanaalzone de grootste bouwlocatie in de stad. Voor het gebied is vorig jaar een zogeheten koersdocument opgesteld waarin de uitgangspunten voor ontwikkeling zijn vastgelegd. Die vaststelling nam enkele jaren in beslag en zorgde voor vertraging in de ontwikkeling.

Begin juli maakt grondeigenaar NS bekend welke ontwikkelingscombinatie het grootste deel van het gebied en 2000 woningen mag realiseren. Na inschrijving vorig jaar zijn vier kandidaten overgebleven, onder wie Keystone. Dat is ook het bedrijf achter de appartementen die begin volgend jaar al gebouwd gaan worden. De ontwikkelaar wist de hand te leggen op een stuk grond langs de spoorlijn bij station Zuilen, voordat NS tot inschrijving besloot voor het overig deel van het gebied.

Zeven blokken

Het nu ingediende bouwplan voor dat stuk grond bestaat uit 242 woningen, verdeeld over vijf geschakelde bouwblokken in een langgerekte u-vorm langs het spoor en twee losse woonblokken aan de open parkzijde. Ze zijn ontworpen door vijf architecten van het Utrechtse architectenbureau OPL, waardoor ze elk een eigen karakter hebben. In het midden ontstaat een binnentuin. De blokken hebben elk hun eigen vormgeving. Aan de zijde die van het spoor is afgekeerd, krijgen ze groene gevels.  Die vormen een overgang met het centrale park dat in het hart van de Cartesiusdriehoek is voorzien.

Sociale huur

In het koersdocument ligt vast dat in het gebied tot 2400 woningen gebouwd kunnen worden, waarvan tenminste een kwart in de sociale sector. De wijk krijgt een groen karakter waar slechts aan de randen en veelal alleen ondergronds ruimte is voor parkeren. Van de bewoners wordt verwacht dat ze gebruik maken van het nabijgelegen station Zuilen en de fiets. Voor fietsers wordt een nieuwe tunnel onder de spoorlijn gemaakt tussen de Locomotiefstraat en de Tweede Daalsedijk. Voor het stallen van fietsen wordt veel ruimte gemaakt onder de wooncomplexen.

Vast punt in het gebied blijft het markante CAB-gebouw langs de Cartesiusweg, de voormalige autobusherstelplaats van de NS. Het complex van de hand van NS-architect Sybold van Ravesteyn is tegenwoordig een broedplaats voor culturele initiatieven en horeca. Het is in het koersdocument voorzien als ontmoetingsplaats voor de buurt.

Bekijk de projectpagina Woningen Cartesius