OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Heerema Marine Contractors – Leiden

Hollands glorie in een teamkantoor

SPECS

Opdrachtgever: Delta Development Group

Plaats : Vondellaan 47 – Leiden

Omvang: 21.300 m² b.v.o.  kantoor, stallingsgebouw 575 auto’s

Periode: 2011 – 2014

Heerema Marine Contractors (www.heerema.com) is een toonaangevende maritieme aannemer in de internationale offshore olie-en gasindustrie. Het bedrijf opereert vanuit Leiden. Op kantoor werkt Heerema  met projectteams die in samenhang en grootte steeds veranderen. Variërend van 10 tot 120 teamleden. Deze werkwijze vereiste een specifieke benadering van het nieuwe hoofdkantoor. Een ‘teamkantoor’ met grote flexibele werkvloeren dus. En overhoeks opgezet, zodat medewerkers elkaar kunnen zien en  makkelijker met elkaar contact houden. Op het ‘dorpsplein’, de plaza, kunnen zij elkaar informeel treffen, mobiel werken, gasten ontvangen en vergaderen. Openheid is het keyword.

Binnenstedelijk
Het nieuwe gebouw staat in het centrum van Leiden, op loopafstand van het Centraal Station. En op een scharnierpunt van drie stedenbouwkundige richtingen:  de verdraaiing ligt op de samenkomst van de Plesmanlaan en de Vondellaan. Met aan één zijde de grootschalige bebouwing van de Plesmanlaan, aan de andere kant de mixed zone met bedrijvigheid en woningbouw en aan de derde het spoorlichaam.  Vandaar de driehoekige plattegrond. Het motief van de driehoek is conceptueel benaderd, maar in de reactie op zijn omgeving is het toch ook een contextueel ontwerp. De driehoekige hoofdmassa heeft scherpe punten die tot in detail zijn doorgevoerd. De plaza is een ondergeschoven volume dat met één punt sterk oversteekt. Een groot, krachtig gebaar dat bij Heerema past. En in zijn reactie op de tegenoverliggende kantoorgebouwen vormt het één nieuw binnenstedelijk plein, waaraan alle gebouwen ontsloten worden.

Harde schil, open plein
Een groene parkeergarage is tussen het gebouw en de spoorlijn gesitueerd en voegt met een dynamisch lijnenspel een landschappelijke kwaliteit toe aan de scherpe gebouwvolumes. De hoogbouw heeft aan de spoor- en bedrijfszijde zijde een harde, steenachtige schil. Naar de noordkant, het nieuwe Vondelplein, opent het gebouw zich in glas. De levendige plaza onder de 9 kantoorverdiepingen is de spil waar het gebouw om draait. Daar bovenop  zit steeds in de oksel van iedere kantoorvloer een mini-plaza: een extra ontmoetingspunt voor medewerkers en de opmaat naar het grote plaza. Zo ontstaat midden in de stad een eigentijdse werkomgeving die zichtbaar gonst van activiteit. Die laat zien dat Heerema bij Leiden hoort.

Herontwikkeling
Op de locatie Vondellaan staat het oorspronkelijke hoofdkantoor van Heerema uit 1974 al jaren leeg. De kansen voor hergebruik of wederverhuur zijn inmiddels vervlogen en daarom ontstond het idee voor sloop en een vergrote nieuwbouw. Zo kon in één klap de verloedering van de centrumlocatie worden opgeheven en het tekort aan kantoorruimte van Heerema worden opgelost.  Iedereen zag het belang van het behoud van Heerema voor Leiden en de oplossing van het maatschappelijk probleem van de leegstand.  Dat het planologisch kader hiervoor moest worden bijgesteld mocht dan ook geen bezwaar zijn. Inmiddels is in hoog tempo en in goede samenspraak met de gemeente en omwonenden het bestemmingsplan gewijzigd om de nieuwbouw mogelijk te maken.

BREEAM

Juli 2013 start de sloop van het oude gebouw onder BREEAM certificering ‘Sloop en Demontage’. Daarna wordt de gehele nieuwbouw in de recordtijd van 14 maanden gerealiseerd. In bouwteam met VolkerWessels hebben we vormgeving en uitvoerbaarheid nauwgezet op elkaar afgestemd. Doordat de locatie niet als bouwopslagplaats gebruikt kan worden, is een minutieuze werkvolgorde noodzakelijk. Een nauwkeurige prefab-planning en uitgekiende volgorde in werken aan de drie componenten van het gebouw, de plaza, de parkeergarage en het kantoorgebouw, stelt de aannemer in staat om constant door te bouwen en dit strakke schema waar te maken.

 

« Terug

Relevante projecten

Reaal – Alkmaar
A’dammium – Amsterdam
Stadsdeelhuis Amsterdam Noord – Amsterdam