OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Reaal – Alkmaar

Sculptuur voor reaal verzekeringen

SPECS

Opdrachtgever: NS Poort Ontwikkeling B.V.

Plaats : Kruseman van Eltenweg – Alkmaar

Omvang: 11.200 m² b.v.o kantoor op parkeersouterrain

Periode: 2010 – 2013

 

Aan de noordzijde van het NS-station Alkmaar staat het nieuwe regionale kantoor van Reaal Verzekeringen. Het gebouw heeft een oppervlakte van ruim 11.000 vierkante meter, verdeeld over twee volumes met tussenlid. De kantoren zijn gesitueerd op een halfverdiept parkeersouterrain met 109 parkeerplekken.

We hebben het gebouw al in 2008 ontworpen toen Het Nieuwe Werken een allesbehalve gangbare term was. Het was onze bedoeling om het kantoor iets extra’s mee te geven, iets luchtigs. Zo hebben we de twee rood bakstenen volumes tegelijkertijd doorsneden en met elkaar verbonden met behulp van een metalen koker. Door dit samenspel ontstaan vier stedenbouwkundige accenten: de erker aan de spoorzijde, het stadsvenster aan de het Rechtbankplein, de open hoek op het kruispunt van de Helderseweg en de periscoop aan het Noordhollands Kanaal.

Glazen plint
In de periscoop is een vergaderruimte gesitueerd. Ze geeft het gebouw op die plek een opvallend hoogteaccent. Het tweede volume staat op een glazen plint die het gebouw als het ware optilt, zodat automobilisten en voetgangers het andere kantoorvolume en het kanaal kunnen zien. Het gebouw is in meerdere delen opgeknipt en voegt zich naar de schaal van de omgeving.

06 OPLarchitecten_Reaal Alkmaar 1516x878-72dpi

Aluminium
De halfverdiepte stallinggarage en de kantoorgebouwen bestaan uit een geprefabriceerde betonnen hoofddraagconstructie. In de gemetselde gevels zijn aluminium gevelraamkozijnen aangebracht. Het tussenvolume is, evenals de erker aan de spoorzijde en het stadsvenster aan het Rechtbankplein, bekleed met behulp van aluminium cassettes.

Het kantoor wordt voorzien van een duurzame klimaatregeling. De klimaatregeling maakt gebruik van koude warmteopslag in de bodem (KWO-installatie). De bovenzijde van de natuurlijk geventileerde stallinggarage is open en voorzien van een ruw gezaagd hardhouten loopdek en dito bruggen. Tussen de open zones zijn corrosievaste stalen spankabels opgenomen, die als leidraad dienen voor klimplanten. Het gebouw krijgt hierdoor een natuurlijk karakter.

Masterplan
Het nieuwe regiokantoor van Reaal is onderdeel van een masterplan dat een strook kantoorgebouwen langs het NS-spoor behelst. Het masterplan moet leiden tot een stedelijke levendigheid die integreert met de woonwijken in de nabijheid. Alle kantoorgebouwen in de strook staan op een houten plint. De promenade rolt zich bijna vanzelfsprekend uit als een rode loper naar het NS-station.

 

« Terug

Relevante projecten

Heerema Marine Contractors – Leiden
Stadsdeelhuis Amsterdam Noord – Amsterdam
Stationsgebied Noord – spoorzone – Alkmaar