OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Transformatie Verheeskade Den Haag

een groene enclave in Laakhaven

SPECS

Opdrachtgever : Lakenvelder Investment Group / CORES Investment

Plaats : Den Haag

Omvang : ca. 106.110 m2 b.v.o. / 1.260 woningen – 6.790 m2 b.v.o. bedrijfsruimte

Periode : 2019-2024

 

Laakhaven maakt een belangrijk deel uit van een omvangrijke gebiedsontwikkeling, waarbij het gebied rondom de stations Den Haag CS, HS en Laan van NOI zich ontwikkelt tot een internationaal competitief stadsdeel: het Central Innovation District. (CID). In dit gebied moet een groot deel van de stedelijke groei van Den Haag gestalte krijgen. Doel is dat het CID uitgroeit tot een duurzaam, leefbaar en inclusief hart van de stad met een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht.

Het ontwerp omvat in Fase II drie geschakelde woongebouwen en een woontoren van 120 meter, met een totaal van 844 woningen, waarvan 30 procent sociaal. In de plint is ruim 3.100 m2 commerciële ruimte voorzien. Onder de daktuin zijn alle stallingen en bergingen opgenomen. In Fase III van het project wordt de binnenhof afgemaakt en komen er nog 416 woningen bij. Het hart van het complex wordt gevormd door een collectief dakpark voor de bewoners.

Het stedenbouwkundig model van een stedelijke plint met daarop gestapelde blokken is doorontwikkeld naar een architectuur van dynamische parcellering. Door een lichte manipulatie van de brute massa’s en een vormtaal van vervlechting en doorsnijding van volumes ontstaat een vloeiender beeld van ritme en beweging. Van een schaal- en korrelgrootte die de menselijke maat benadrukt in een grootstedelijke omgeving en die aansluit bij het DNA van Den Haag. Om diezelfde reden van schaalbeleving kent de architectuur meer accentuering en een rijkere tactiliteit op maaiveldniveau, en neemt de abstractie van de detaillering toe in de verticaliteit van de gebouwdelen.

Het woonprogramma omvat driekamerwoningen in de sociale en middensector, alsmede een torengebouw waarin starterswoningen van ca. 45 m2 GO zijn ondergebracht. Alle gezinswoningen hebben een private buitenruimte, daarnaast zijn het dak van het stallingsgebouw en de (lagere) woningdaken ingericht als dakpark en collectieve buitenruimte. Het wooncomplex heeft daardoor een intensief groene leefomgeving en is een oase in de stad.

« Terug

Relevante projecten