OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Visie

Bureauprofiel

OPL architecten/ re-designers bestaat sinds 1948. Het bureau is gevestigd in Utrecht en werkzaam in heel Nederland. We ontwerpen nieuwe gebouwen en re-designen bestaande. Onze expertise strekt zich uit van grote multifunctionele complexen tot kleine gebouwen. Van kantoren, woningen en winkels tot openbare gebouwen en complexe bedrijfspanden, zowel op binnenstedelijke locaties als in nieuwbouwomgevingen.

OPL architecten/re-designers staat voor vakkundigheid en bewezen competentie. Voor bevlogen ontwerpen en hoog bouwkundig inzicht. We komen afspraken na en leveren de prestaties die we met onze opdrachtgevers zijn overeengekomen. Onze bewijsvoering ligt in creatief (re-)design in combinatie met gedegen projectmanagement. We werken vanuit een conceptuele gedachte en zoeken altijd naar de beste oplossing voor verlevendiging van de stad, de woonomgeving, de werkplek. We ontwerpen krachtige en heldere gebouwen, die meetbaar presteren. Die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. En die blijven boeien.

 

DNA

De opdrachtgever, het vak en de maatschappij: OPL architecten/re-designers wil loyaal zijn aan alle drie. Deze loyaliteit uit zich in onze fascinatie voor het nut van een gebouw, de schoonheid van een gebouw en de duurzaamheid ervan.  Het erkennen van hun waarde en belang zit in onze genen.

Wanneer belangen divergeren,  zoeken wij naar een samenhangende oplossing. We nemen de bemiddelende rol graag op onze schouders. Onze houding is kennisgedreven en doelgericht. We proberen voor elke partner in de keten van toegevoegde waarde te zijn. Zonder onze eigen ideeën te verloochenen.

Onze inspiratie komt voort uit onze betrokkenheid bij de veranderende wereld.

OPL architecten/re-designers wil substantieel bijdragen aan levendigheid in de stad, nieuwe oplossingen  voor veranderende gebruikswensen, en een professioneel imago van onze sector.

 

Werkwijze

OPL architecten / re-designers  is een full-service bureau van middelgrote omvang, met ervaren professionals op het gebied van zowel ontwerp als bouwtechniek. Op alle projecten zetten wij een team in waarin deze beide disciplines nauw met elkaar samenwerken; koppelen wij visualisatie van de eerste conceptvorming aan perfecte bouwtechnische uitwerking voor de uitvoering. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze ontwerpen goed en controleerbaar tot realisatie kunnen komen en opdrachtgevers krijgen wat wij hebben beloofd.

De werkwijze van OPL architecten/re-designers kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Architectuur en (re-)design gaan hand in hand met bouwtechnische kennis, projectmanagement en budgetbewaking. We hebben de ervaring dat we met deze werkwijze maximale synergie realiseren.
Als vanzelfsprekend zoeken we voor elk project de best denkbare oplossing. Een intensieve dialoog met alle betrokkenen vormt de basis van ons werken. De gebouwen die we ontwerpen zijn doorvertalingen van de wensen van de opdrachtgever. We voegen bevlogenheid toe, waardoor krachtige, heldere en boeiende gebouwen ontstaan. Onze ontwerpen getuigen van een eigenwijze kijk op architectuur, maar gaan niet voorbij aan realisme. Planning, budgetbewaking, offertetrajecten, vergunningaanvragen en projectmanagement zijn bij OPL architecten/re-designers in vertrouwde handen.

 

Zienswijze

Nederland beweegt. Kwesties als nieuwe economie, hergebruik en verduurzaming vragen om een vernieuwende visie. Gebouwen krijgen andere functies, stedelijke gebieden worden waar mogelijk herontwikkeld. De thema’s van nu vereisen persoonlijke inleving en grote vakkundigheid van architecten. Maar ook van onderscheidend vermogen.

De conceptuele benadering, die wij voor elk project nastreven, kent drie pijlers:

Verlevendiging van de stad, de woonomgeving en de werkplek

De beste oplossing om krachtige, heldere gebouwen te realiseren

Meetbare prestaties van gebouwen in relatie tot hun functie, efficiency, hun leefomgeving en hun uitstraling

OPL architecten/re-designers ziet architectuur als middel om duurzame verbanden tot stand te brengen. Tussen gebouwen en hun omgeving, tussen gebouwen en de mensen die er wonen en werken en tussen mensen onderling.

De huidige tijd vraagt om openheid en transparantie. Om kennis van zaken en bewezen ervaring. Wij zijn van mening dat samenwerking het verschil maakt. Samenwerking op alle niveaus. We staan open voor de professionele inbreng van alle participanten. Partnerships brengen projecten tot stand die verder reiken, die waarde toevoegen.